Day: May 2, 2020

Спонзорот на ФК Каменица Саса, Рудникот за Олово и Цинк САСА, е избрана за компанија на неделата. Големината на компаниите се гледа во моменти кога е најтешко, а тоа е секако оваа Пандемија од Корона Вирусот во која се најде целиот свет. Во едни такви тешки околности Рудникот САСА, уште еднаш ја покажа својата големина…

Read More