Day: May 24, 2020

Фудбалскиот Клуб Каменица Саса со заедничка, групна донација ќе ја поддржи донаторската акција за реконструкција на Црквата “Св.Пророк Илија” во Македонска Каменица со што ќе даде свој мал допринос во реконструкцијата на истата. Истовремено, Фудбалскиот Клуб Каменица Саса во наредниот период ќе разгледа уште неколку идеи и можности за поддршка на оваа акција. За сите…

Read More