Day: May 31, 2020

ФК Каменица Саса преку индивидуални донации на своите членови соберени во една збирна донација, се вклучи во донаторската акција за поддршка реконструкцијата на Црквата “Св.Пророк Илија” во Македонска Каменица. Во акцијата се вклучија вкупно 17 членови на ФК Каменица Саса и беа соберени и предадени вкупно 6100 денари. За текот на акција погледнете го следното…

Read More